Page 8 - Elips Makine E-Katalog
P. 8

TAVA YAĞLAMA ÜNİTESİ


    Kek tavalarının kolaylıkla boşaltılması ve kekin yapışmaması için tavaların yağlanması gerekmektedir.
    Kek üretim aşamasının ilk süreci olan bu ünitede tava gözlerine uygun ve yayılmış bir yağ püskürtme
    önemlidir. Aynı zamanda yağ sarfiyatının fazla olmaması ve yağın yanmaması için tava gözlerinin
    dışına yağ temasının önlenmesi gerekmektedir.

    • Etkin yağlama için tava yerleşimine göre nozul seçilmektedir,
    • Hava ve yağ oranları ayarlanabilir.
    • Her göze geldiğinde sensörden ikaz alarak hava ile karışıp püskürtme yapılmakta-
     dır.
    • Paslanmaz CrNi ısıtıcılı yağ deposu bulunmaktadır.
    • Yağ debisi müstakil ayar ile birlikte, komple olarak da ayarlanabilmektedir.
    • Yağlama sistemi bir kabin içerisine alınmaktadır.
    • Buhar emme sistemi ve Partikül filtresi ile savrulan yağın geri dönüşü
     sağlanmıştır.
    • Yağlama sistemi konveyör üzerinde sabit değil, ayrı bir şase üzerin-
     de bağımsız imal edilmektedir.
                   TR
                   TR

                   EN
                   EN
    PAN OILING UNIT    To easily evacuate the cake pans and to avoid the cake stic-
    king the pans need to be oiled. In this unit which is the first phase
    of cake production process a proper and well distributed oil spray
    into the cake holes is absolutely essential. Meantime, in order not to
    see any extra oil consumption and burning, oil overflow out of the holes
    need to be avoided as well.

    • The pan should be chosen according to the pan installation for an efficient
     oiling
    • Air and oil rates can be set accordingly
    • Spray is done following a warning from the sensor at each hole by being mixed
     with the air
    • A stainless CrNi steel heated oil pan is also available
    • The oil flow rate can be separately or together set in the system
    • The oiling system is taken into a cabin
    • The recycling of whirled oil is made by the steam absorption system and the particle filter
    • The oiling system is not fixed on on the conveyor unit,instead it is individually manufactured onto
     a separate chassis
   3   4   5   6   7   8   9   10   11   12   13