Page 10 - Elips Makine E-Katalog
P. 10

KAĞIT KOYMA ÜNİTESİ


    Kağıtlı kek üretiminde tavalara otomatik olarak kağıt besleyen ünitedir. Tava gözlerindeki sayıların
    fazlalığı, insan gücü ile eksiksiz kağıt konulmasını zorlaştırmaktadır. Kağıt koyma ünitesi ile tavalar
    otomatik olarak beslenmektedir.

    • Tek seferde konulacak kağıt sayısına uygun blower seçilmektedir,
    • Farklı kek ebatları için kolay monte edilebilir kağıt hazneleri bulunmaktadır,
    • Tesisin kapasitesine göre iki ayrı istasyonda konumlandırılabilmektedir ve birbirleri
     ile elektronik olarak senkronize çalışabilmektedir,
    • Ayrı bir ünite olarak hazırlanmaktadır. Bu nedenle mevcut tesislere adaptas-
     yonu sağlanmıştır.

                   TR


                   EN

    PAPER CUP DENESTER


    This is the paper cup automatic feeding unit for the pans du-
    ring the production of cupcakes. The higher is the number of
    holes in the pan makes it difficult to deposit completely by using
    manual power. The pans are automatically fed with this paper
    cup denester.

    • The blower should be properly chosen in accordance with the num-
     ber of paper cup to be deposited at each time.
    • Paper dispensers for different cake dimensions which can be easily moun-
     ted are also available.
    • In line with the capacity requirement of the plant two separate units can be
     installed and work synchronously in electronic way with each other
    • It is prepared as a separate unit. Therefore, the adaptation to any running plant is
     made available
   5   6   7   8   9   10   11   12   13   14   15