Testimonial by Ahmet IŞIKÇI
Değerli Müşterilerimiz, İş Ortaklarımız, Tedarikçilerimiz ve Çalışanlarımız Yönetim becerilerimizin geliştirilmesi, Kalifiye iş gücümüzün arttırılması, kalite standartlarımızın sürdürülebilirliğinin sağlanması ve “Elips Makine Kalitesi’’ çerçevesinde “Elips Kültürü’’ nün içselleştirilip yaygınlaşması için insan kıymetimize yatırımı önemsiyoruz ve eğitimlerimize devam ediyoruz. Tüm başarılarımızın ve atılımlarımızın temelinde; hayal gücümüz, kurduğumuz hayalleri hayata geçirecek özgüvenimiz, yenilikçiliğimiz, araştırma ve geliştirmeye olan inancımız, girişimci ruhumuz ve tabii ki hiçbir zaman vazgeçmeyeceğimiz insan kıymetimiz yer alıyor. Biliyoruz ki gelecek, dünyada yaşanan hızlı değişimi iyi okuyan, buna uyum sağlayan, geleceğe dair güçlü hayalleri olan ve bu hayalleri hayata geçirmek için yorulmadan etkili çalışabilenlerin olacaktır. • Dürüstlük ve güvenilirlik,
• Hakkaniyet,
• Saygı, hoşgörü ve mütevazilik,
• Şeffaflık ve yüksek iletişim,
• Vizyoner ve ilerici olmak, şeklindeki değerlerimizdir. İnanıyorum ki vizyon, misyon ve değerlerimizle ortaya koyacağımız anlayışlar ve çıktığımız bu yol, iş birliği ve güç birliği içinde olduğumuz ve olacağımız tüm paydaşlarımıza da faydalı olacaktır. Hayallerimize hayat vermemize katkı sağlayan, bugüne kadar ve bundan sonra da en önemli gücümüzü ifade eden Müşterilerimiz, Tedarikçilerimiz, İş Ortaklarımız ve Çalışanlarımıza sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum.
Saygılarımla
Ahmet IŞIKÇI
Elips Makine Yönetim Kurulu Başkanı